Featured

Äntligen! En bok om särskilt begåvade/särbegåvade elever

Läs ett smakprov:
Särskilt begåvade elever - pedagogens utmaning och möjlighet

Äntligen är den här – boken om särskilt begåvade/särbegåvade elever! Det är den första pedagogisk-didaktiska boken på temat, skriven av en pedagog för pedagoger i en svensk utbildningskontext.

Särskilt begåvade elever bygger på grundläggande forskning och
pedagogisk praktik samt på intervjuer av ledande experter inom området. Den vänder sig i första hand till pedagogisk personal, skolledare och elevhälsa, men kan med fördel läsas av föräldrar och särskilt  begåvade elever själva. Förordet är skrivet av professor Roland S Persson, ledande begåvningsforskare.

Beställ boken på Adlibris. 

Beställ boken på Bokus.

Beställ boken på Gothia Fortbildning.

Läs en intervju med Mona Liljedahl på Gothia Fortbildnings hemsida:Särbegåvade elever är vår framtid, men vi måste upptäcka dem först

 

Ericapedagogerna 10 maj

Kvällen den 10 maj samlades cirka 40 pedagoger och specialpedagoger hos Ericapedagogerna på Odengatan 9 i Stockholm för att lyssna på föreläsningen De borde blomma! Hur man upptäcker och undervisar särbegåvade/särskilt begåvade elever. Trots allmän vårtrötthet och syrebrist i den vackra lokalen, höll uppmärksamheten och nyfikenheten ända till slutet. Flera intressanta frågor ställdes, som boken Särskilt begåvade elever – pedagogens utmaning och möjlighet hoppas ge mer utförliga svar på.

Ericapedagogerna är en del av Ericastiftelsen, som anordnar såväl högskoleutbildning som forskning och olika former av behandling.

SETT 4 maj

 

Den 4 maj 2017 föreläste jag på SETT om särbegåvade/särskilt begåvade elever medan Gothia Fortbildning representerade min kommande bok Särskilt begåvade elever – pedagogens utmaning och möjlighet.

Här kan du ta del av min presentation De är vår framtid – hur man upptäcker särskilt begåvade elever.

 

I samband med föreläsningen intervjuades jag av UR-podcasten Didaktorn, ett avsnitt som kommer att sändas under sommaren eller till hösten.

Här med den kunnige programledaren Natanael Derwinger.

 

Hemmasittardagen 3 maj 2017

Den 3 maj 2017 anordnade Prestationsprinsen konferensen Hemmasittardagen fjärde året i rad.

Skolverksamma aktörer samlades tillsammans med anhöriga till elever med problematisk frånvaro för att lyssna till föreläsningar och personliga berättelser.

Ta del av Mona Liljedahls presentation här, kallad Särbegåvade/särskilt begåvade elever ”sitter” också hemma.

Ericastiftelsen erbjuder kunskap om särbegåvade elever

På önskemål från Ericastiftelsens pedagogiska del, Ericapedagogerna, ges en föreläsning om särbegåvade/särskilt begåvade elever.

Föreläsningen är öppen för alla att anmäla sig till. Antalet platser är dock begränsade, så det gäller att vara ute i god tid.

Vad: Föreläsningen ”De borde blomma – Hur man upptäcker och undervisar särbegåvade/särskilt begåvade elever”

När: Onsdag 10 maj kl 18.00-20.00

Var: Ericastiftelsen, Odengatan 9, Stockholm

Särbegåvade barn på fritids

I september 2016 och i februari 2017 publicerades artiklar om särbegåvade barn i tidningarna Specialpedagogik och Förskolan (se tidigare inlägg). Nu är artikeln bearbetad för att även rikta sig till fritidspersonal. Lärarförbundets tidning Fritidspedagogik publicerade i dag, 17 mars 2017, artikeln Stökiga eller särbegåvade? 

Det är inte alls ovanligt att just fritidspedagoger är de som upptäcker vad särbegåvade/särskilt begåvade faktiskt kan, förstår eller vet. Därför utgör de en fantastisk resurs i att både upptäcka och stimulera särbegåvade/särskilt begåvade barn inom skolans verksamhet.

Om särbegåvade förskolebarn igen

skarmavbild-2017-02-18-kl-15-52-49

I september 2016 publicerades en artikel om särbegåvade förskolebarn i Lärarförbundets tidning Specialpedagogik. Nu är artikeln återigen publicerad i Lärarförbundets tidning Förskolan med titeln Så kan du stötta särbegåvade (2017-02-15).

Och det är i förskolan man behöver börja, för särbegåvade barn föds med sin kapacitet. Deras brinnande kunskapstörst och nyfikenhet behöver få utrymme i god tid, så att särbegåvade barn kan växa upp till välmående vuxna.

skarmavbild-2017-02-18-kl-19-23-49

SETT 2017

skarmavbild-2017-02-10-kl-17-38-25

Sedan 2011 anordnas årligen SETT (Scandinavian Educational Technology Transformation) av Easyfairs, Rektorsakademien Utveckling (RAU) och Stockholms stad, i samarbete med Lärarförbundet. Det är en kombinerad konferens och mässa för och av lärare, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare och leverantörer.

Den 4 maj har jag förmånen att föreläsa om särskilt begåvade/särbegåvade elever. Föreläsningen kommer i samband med mitt boksläpp. Missa inte det!

DE ÄR VÅR FRAMTID! HUR MAN UPPTÄCKER SÄRSKILT BEGÅVADE ELEVER

skarmavbild-2017-02-10-kl-17-37-03

Föreläsningar 2017

År 2017 fokuseras på boksläpp. Antalet föreläsningar under våren är därför färre.

⇓ scrolla ner för kommande föreläsningar ⇓

27 januari

mona-waldorfskolan-2017-01-27
Ja, hur arbetar man med särbegåvade förskolebarn egentligen? Det måste vi hjälpas åt att ta reda på.

Konferens: Upplandskollegiets studiedag

Tema: Särbegåvade förskolebarn

Arrangör: Förskolan Guldägget

Plats: Josefinaskolan, Sigtuna-Märsta

skarmavbild-2017-01-26-kl-11-15-10

3 maj

Konferens: Hemmasittardagen

Tema: Problematisk skolfrånvaro

Syftet med dagen är att öka kunskapen och förståelsen kring hemmasittande, ”hemmasittare” och frånvaro. Denna dag vill inspirera, ge perspektiv och konkreta tips samt vara en plattform för nya samarbeten och kontakter.

Arrangör: Prestationsprinsen

Plats: Skandiahuset, Lindhagensgatan 86, Stockholm

4 maj

Konferens: SETT (Scandinavian Educational Technology Transformation)

TemaDe är vår framtid! Hur man upptäcker särskilt begåvade elever

Tid: Kl. 15.30-16.15

Arrangör: Easyfairs, Rektorsakademien Utveckling och Stockholms stad

Plats: Sal M1, Kistamässan, Stockholm

10 maj

TemaDe borde blomma! Hur man upptäcker och undervisar särbegåvade/särskilt begåvade elever.

Tid: Kl. 18.00-20.00

ArrangörEricapedagogerna 

Plats: Ericastiftelsen, Odengatan 9, Stockholm

5 oktober

Konferens: Specialpedagogik i förskolan

Tema: Särbegåvade förskolebarn – vilka är de?

Förskolans uppdrag anger att barn som ”tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans än andra ska få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar så att de utvecklas så långt som möjligt” (Lpfö 98). År 2016 kom också SKL ut med en reviderad handlingsplan gällande särbegåvade barn och elever, nu även riktad till förskolan. För de behöver fångas upp redan i förskolan, annars kan de drabbas av utanförskap, psykiska problem och felaktiga diagnoser. Men vilka är de särbegåvade förskolebarnen?

•  En osynlig behovsgrupp – vad är särbegåvning?

•  Nya glasögon – hur man upptäcker särbegåvade förskolebarn?

•  Första hjälpen – vad förskolan kan göra?

Arrangör: Skolporten

Plats: Essinge konferenscenter, Stockholm

30 oktober

Konferens: SETT SYD (Scandinavian Educational Technology Transformation)

Tema: De är vår framtid – Hur man upptäcker särskilt begåvade elever

Arrangör: Easyfairs, Meet in Grid, Lärarförbundet, Malmö stad och Simrishamns kommun

Plats: Malmömässan, Malmö

Brainchild Pro

skarmavbild-2017-01-01-kl-18-18-56

Den 21 november 2016 arrangerades för första gången Brainchild Pro för yrkesverksamma inom skola och förskola. Cirka 200 lärare, rektorer, specialpedagoger, etc, samlades på Tekniska Museet för att ta del av en heldag om särbegåvade elever. Dagen arrangerades av Brainchild, som består av Mensa GCP, Filurum och Tekniska Museet, och har för avsikt att återkomma under 2017.

Vårt mål med konferensen är att öka förståelsen för särbegåvade barns sätt att fungera samtidigt som vi ger vägledning i det fortsatta arbetet med att tillgodose deras behov.

Föreläsningarna spelades in och finns att ta del av på Youtube.

Mona Liljedahls föreläsning

Skollagen och Skolverkets stödmaterial – ”Pedagogisk ABC för arbetet med särskilt begåvade barn och elever”

Paneldiskussion och frågestund med samtliga föreläsare

Brainchild Pro – Paneldiskussion.